UKS 8 SIEDLCE

ul. Pescantina 2

Aktualności


Nareszcie są!


Koszulki można odbierać na każdym treningu. Wystarczy wydrukowane potwierdzenie przelewu. Koszt jednej koszulki to 25 zł.
Wpłacamy na konto klubu UKS Ósemka Siedlce PKO BP 23 1020 4476 0000 8702 0264 0076 w tytule wpłaty Koszulka Imię Nazwisko Dziecka.


Wyniki Mistrzostw Siedlec w pływaniu im. Marii Żuburowej 2017

ZOBACZ

Zapraszamy na treningi w nowym sezonie od 11.09.2017r. Każda z osób przypisana jest do odpowiedniej grupy. Szczegółowe godziny oraz dni podane są w załączonym pliku.

POBIERZ

O nas


Sekcja Pływacka przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Ósemka” rozpoczęła swoją działalność w 2004 r. Założycielem i pierwszym szkoleniowcem był Michał Powałka. Po dokonaniu naboru dzieci z klas pierwszych rozpoczęto zajęcia z podstawowej nauki pływania. Głównym zadaniem było wyłonienie dzieci posiadających najlepsze predyspozycje w pływaniu w celu stworzenia pływackich grup szkoleniowych. W 2007 r. UKS Ósemka Siedlce uzyskał licencję PZP. W kolejnych latach do kadry szkoleniowej dołączyli Paweł Bareja, Marcin Chomicz i Marcin Saja.

W następnych latach dokonywano systematycznie naborów dzieci w wieku siedmiu lat. Klub jest współorganizatorem corocznych imprez pływackich organizowanych przez TTKF i SZS. Od 2016r. Nabory do grup szkoleniowych odbywają się już w wieku sześciu lat. System szkoleniowy sekcji zakłada systematyczne, coroczne dokonywanie naborów młodych pływaków w celu utrzymania ciągłości rocznikowej. Głównym partnerem Klubu Pływackiego od początku działalności jest Urząd Miasta Siedlce , Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach.

UKS Ósemka współpracuje także ze Szkolnym Związkiem Sportowym. Obecnie w sekcji trenuje 75 zawodników. Treningi odbywają się na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach.

Zapisy/Opłaty


od 01.03.2019 r mięsięczna opłata wynosi 100,00 zł

Składka miesięczna w 2017/2018 roku wynosi 80 zł dla wszystkich trenujących, niezależnie dla wszystkich grupy trenujących. Prosimy o wpłaty do siódmego dnia każdego miesiąca.

Nowe czepki klubowe dla dzieci trenujących w naszej Sekcji. Cena 25 zł. Wystarczy przelać pieniądze na konto i przynieść wydrukowane potwierdzenie przelewu na trening. Dane do wpłaty: Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA SIEDLCE" 08-110 Siedlce, ul. Pescantina 2PKO BP I o/Siedlce 23 1020 4476 0000 8702 0264 0076

Galeria